de komaan – Annabel Claeys

Coaching met behulp van ezels en beeldende therapie

Wie ben ik? Ik werk als zelfstandig coach/therapeut bij VZW Ezelstal Demerhof en bied coaching aan met behulp van ezels en/of beeldende therapie voor kinderen vanaf 6 jaar, adolescenten, volwassenen en teams.

De komaan is er voor iedereen die krachtig in het leven wil staan en op zoek is naar balans en rust, zowel op professioneel als persoonlijk niveau.

Ik geef begeleiding vanuit de ‘inclusive coaching’ methodiek, dat wil zeggen dat ik aandacht besteed aan de persoon als geheel om terug tot een ‘heel’ mens te komen en in balans te kunnen functioneren. Tijdens het coachingstraject kijken we daarvoor naar alle 5 aspecten die ons als mens vormen: denken, doen, voelen, zijn en omgeving.

Als coach begeleid ik je samen met de ezels en/of het beeldend medium in dit proces en moedig ik je aan inzicht te verwerven en bewust te worden van jouw functioneren, jouw wensen, doelen, belemmeringen en mogelijkheden voor de toekomst.

De rol van de ezels

De ezel wordt tijdens het coachingstraject ingezet als co-coach. Dit kan op zowel een actieve als passieve manier. De wijze waarop de ezel wordt ingezet wordt mede bepaald door de hulpvraag.

Wat maakt het coachen met behulp van ezels nu zo bijzonder?

Ezels weerspiegelen gedrag en gevoelens en reageren op ons onbewuste. De ezel kan ons iets laten zien dat gebeurd is waar we ons niet onmiddellijk van bewust zijn. De reacties van de ezel koppel ik als begeleider van jouw proces terug naar jou door vragen te stellen in verband met wat de reactie van de ezel teweeg brengt en welke gevoelens hierbij naar boven komen.  Zo kunnen we dit wat de ezel ons laat zien, gaan zoeken en benoemen.

Door de spiegel die de ezel voorhoudt, levert deze coaching mooie, confronterende maar vooral waardevolle inzichten voor de gestelde hulpvraag op.

De rol van het beeldend medium

Bij het coachen met behulp van beeldende therapie gebruik ik de non-verbale activiteit als medium om inzichten te verwerven. De hulpvraag wordt tijdens de beeldende therapie in het materiaal zichtbaar en tastbaar. De balans tussen denken, voelen en handelen wordt zichtbaar in de manier waarop je  contact maakt met het aangeboden materiaal en hoe je dit bewerkt. Ook worden veranderingen zichtbaar in het beeldend gedrag en in de beeldtaal die kunnen meegenomen worden naar de dagdagelijkse beleving.

Naargelang de hulpvraag kan het beeldend therapeutische proces verschillen in methodische aanpak. Dat wil zeggen dat ik werkvormen inzet afhankelijk van de hulpvraag, om inzicht te krijgen in de manier waarop jij vormgeeft of om je te stimuleren eens op een andere manier vorm te geven.

Het doel van coachen met behulp van beeldende therapie is om een analogie te vormen tussen het persoonlijk proces en het beeldend proces. Ook hier heeft het beeldend medium net zoals de ezel de functie als spiegel. Dat wil zeggen dat de wijze van handelen binnen het beeldend medium een afspiegeling vormt van innerlijke processen.

Als begeleider van jouw beeldend proces moedig ik je aan om in het handelen op te gaan zonder daarover na te denken in het moment zelf. Ik blijft alert op de hulpvraag en observeer het handelen in het beeldend medium. Ook kan ik interventies plegen in het medium om zo de mogelijkheid te creëren voor verandering. Na de activiteit wordt er gereflecteerd over de ervaring en wordt de analogie tussen beeldend proces en persoonlijk proces besproken.

Een beeldend proces visualiseert  de planning, het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen en kan daarom een krachtig instrument zijn in het verwerven van inzicht in het eigen gedrag.

Voor wie?

 • Hoogsensitieve personen HSP
 • Kinderen vanaf 6 jaar
 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Teams

Hulpvragen kunnen betrekking hebben op:

 • omgaan met hoogsensitiviteit
 • depressie
 • angsten
 • zelfbeeld
 • vinden van oplossingen en antwoorden op jouw levensvragen
 • versterken van jouw zelfvertrouwen
 • communiceren met de mensen rondom je
 • vinden van rust in je leven
 • omgaan met conflictsituaties
 • samenwerken met anderen
 • stellen van je eigen grenzen
 • voor jezelf leren kiezen
 • ..

Omdat een coachingstraject bij de komaan een heel persoonlijke aangelegenheid is nodig ik de mensen eerst graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens zo’n kennismakingsmoment geef ik wat meer uitleg over het coachen met behulp van ezels en beeldende therapie en hoe we dit kunnen toepassen op jouw specifieke hulpvraag.

Voor het maken van een afspraak:

E-mail: annabel.claeys@gmail.com

Tel: 0496 41 35 32.

Voor meer informatie over mezelf en de werking van de komaan kan je ook een kijkje nemen op de website www.dekomaan.be.