Over Ons

Ik ben Geertrui Vanderweyden en kreeg de ezel-microbe mee van thuis uit. Dagelijks zorg ik, samen met onze vrijwilligers, voor onze 12 ezels.. Omdat ik jullie graag wil mee laten genieten van deze fantastische dieren zetten wij op bepaalde momenten de poort van onze stal wagenwijd open. Zo willen we ons ‘ezelverhaal’ vertellen, en een betere wereld creëren voor onze geliefde langoren !

De werking van onze VZW steunt op vrijwilligerswerk. Dankzij onze talrijke vrijwilligers zijn al onze activiteiten mogelijk. Deze activiteiten zijn een noodzakelijke bron van inkomsten daar de VZW geen subsidies krijgt van overheden of andere bevoegde instanties. Daar wij noch de subsidies noch de mankrachten hebben om full time open te zijn voor bezoekers nodigen wij geïnteresseerden graag uit op Open Stal namiddagen en andere evenementen.